Činnosti

Poradenství ve výstavbě a investování:

Potřebujete najít pozemek pro Váš investiční záměr, zda je možné realizovat Váš projekt, chcete nám zadat realizaci projektu ve stavebnictví?

 

Naši kvalifikovaní zaměstnanci mají dlouholeté zkušenosti v stavebnictví, realitní činnosti, správě a údržbě nemovitostí, inženýrské činnosti v investiční výstavbě, provádění staveb a jejich změn a odstraňování, architektury.

Potřebujete vyhotovit energetický audit nebo vypracovat analýzu v oblasti energetiky nebo IT?

Tuhle činnost zabezpečují technický poradci v oblasti energetiky a zpracování dat, služby databank, správa sítí. Máme také konzultanta pro činnost energetického auditora a činnost technického poradce v oblasti energetiky.

Potřebujete poradit v oblasti legislativy? Řešíte problém s Vašim podnikatelským záměrem?<

V oblasti legislativního máme mnoho úspěšně vyřešených případů. Naši konzultanti určitě zanalyzují a odporučí efektivní strategii dle konkrétní situace

ŘEŠILI SME VŠECHNY NASE PREZIDENTY (MOTTO)

 

Potřebujete pomoct s administrací?

Poskytujeme služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.

Poradenství v oblastech Dotačních programu

 • Analýza dotací pro projekty
  Potřebujete poradit, zda je možné na váš projekt získat dotaci?

  Naši poradci denně sledují množství dotačních titulů dostupných v ČR i EU a jejich znalosti a zkušenosti můžete lehce využít. Vyplňte nám jednoduchý formulář a do dvou dnů obdržíte přehled relevantních programů, ze kterých by bylo možné čerpat podporu. Tato služba je poskytována bezplatně v sekci online konzultace.
 • Analýza dotací pro subjekty

  Potřebujete vědět, zda vaše organizace je oprávněna čerpat dotace? Nemáte jasno v tom, na co všechno je možné dotaci získat?Náš poradenský tým vám pomůže najít správnou cestu. Zpracujeme komplexní přehled potenciálních dotačních programů, které jsou pro vás dostupné. Na rozdíl od automatických vyhledávačů dokážeme vyhodnotit i to, jak relevantní pro vás jednotlivé programy jsou a zda vůbec. Identifikujeme a popíšeme vhodné projekty a navrhneme další postup pro jejich realizaci.
 • Akční plány využití fondů EU

  Máte vypracovaný plán rozvoje a chybí vám zdroje pro jeho naplnění?

  Zcela jistě vám pomůže když pro vaše záměry najdeme finanční zdroje z dotačních programů EU i ČR. Nejenže vybereme dotace, které jsou vhodné z hlediska jejich obsahu, ale zajistíme i to aby realizace záměru navazovala na očekávané termíny podávání žádostí. U jednotlivých záměrů posoudíme jejich připravenost a navrhneme případnou úpravu tak, aby vyhovovali dotačnímu programu.

Pomoc rodné vísce (MOTTO)

 • Zpracování projektových žádostíNemáte čas ani kapacitu zpracovat žádost o dotaci vlastními silami?Nechte si připravit projektovou žádost na klíč. Naši poradci již vyplnili a zpracovali desítky formulářů a žádostí dotací, včetně ekonomických studií, potvrzení a příloh. Máme hluboké znalosti a zkušenosti v této oblasti, a navíc přesně víme kam se obrátit abychom získali informace. A kromě toho jsme i finančně motivováni, aby právě vaše žádost byla schválena.
 • Výběrová řízeníNevíte jak postupovat při výběru dodavatele aby jste mohli čerpat dotace?Pravidla pro výběr dodavatele jsou přísná a jejich dodržení je podmínkou pro to, aby se dotace skutečně objevila na vašem bankovním účtu. Známe veškeré specifické podmínky a povinnosti dotačních programů, které jsou s výběrem dodavatelů spojeny a rádi vám v této oblasti poradíme. Komplexně zajistíme výběrové řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
 • Administrace dotace

  Nemáte čas studovat všechny pravidla vztahující se k příjemcům dotace? Obáváte se, že vám přiznána dotace bude odebrána?

  I zde se můžete spolehnout na naše poradce. Kromě získání dotace vám zajistíme její bezproblémovou administraci. S námi nikdy nezmeškáte termíny pro podání monitorovacích zpráv či žádostí o platbu. Zajistíme monitoring a reporting, zkontrolujeme oprávněnost nákladů, plnění harmonogramu i podmínek plynoucích se smlouvy a navrhneme nápravná opatření.

Evaluace a analýzy

 • Evaluace strukturálních fondů EUŘídíte některý z operačních programů SF EU a chcete vyhodnotit jeho dopad?Naši experti disponují hlubokými znalostmi a zkušenostmi s implementací strukturální politiky EU v ČR. Provádíme monitoring a vyhodnocování programů, nebo jejich dílčích částí, z pohledu úspěšnosti a účinnosti intervence. Identifikujeme rizika spojena s aktuálním systémem implementace a navrhujeme nápravná opatření pro jejich zmírnění, nebo eliminaci.
 • Vypracování energetického audituMáte pochyby o tom, zda Vaše spotřeba energie je efektivní a bez plýtvání?Naši certifikovaní energetičtí auditoři vypracují audit na základě předloženého zadání. Audit bude obsahovat, podle jakých kritérií jednotlivé aspekty hodnotil, jak odlišit účinné a neúčinné technologie a činnosti, co je smysluplné a pro jakou cílovou skupinu, to všechno jsou otázky, na které vám pomůžeme nalézt odpověď. Zrevidujeme nejen aktuální stav, ale navíc vám nastavíme vhodné hodnotící mechanismy i do budoucna a navrhneme opatření pro zvýšení efektivity a rentability Vašich aktivit.

Projektová a inženýrská činnost

Vstupujete na trh? Chcete realizovat nový developerský projekt na trhu?

Námi provedená analýza situace a záměru, v korelaci se zájmy města nebo obce, Vám může usnadnit realizaci Vašeho záměru, vstup na trh nebo posilnit pozici mezi konkurenty. Jako součást takové analýzy nabízíme návrh a komplexní řešení ve spolupráci s renomovanými společnostmi.

Předmětem podnikání jsou projekční a inženýrská činnost včetně řízení, neboli dozoru, staveb. Za svou historii realizovala naše firma mnoho projektů v různých odvětvích našeho oboru po celé ČR, jak pro soukromé, tak i komerční a veřejné účely.

FURE vytváří a administruje veškerou projektovou dokumentaci v elektronické podobě v programu SoftCAD 3D včetně 3D modelů, vizualizací a animací. Firma je zaštítěna autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby – člen komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

FURE má také mnoho zkušeností s realitními projekty. Vyhledáváme a aktivně spolupracujeme se zákazníky při realizaci jejich záměrů a investic.

Vzdělávání

 • Vzdělávání v oblasti fondů EUChcete pravidelně využívat dotační příležitosti pro vaše aktivity?Zjistili jste, že využívání dotačních programů může být pro vaši organizaci dlouhodobě prospěšné a chtěli by jste se o nich dozvědět víc. Chcete se naučit jak s fondy EU pracovat, jak připravovat žádosti, jak strukturovat a řídit projekty. Obraťte se na nás, připravíme vám vzdělávací programy šité na míru vašim potřebám.

IT Poradenství a IT služby

 • Produkty a služby pro informační technologie
 • Fure, s.r.o. poskytuje návrhy a realizaci komplexních IT řešení na bázi moderních technologií, které umožňují rychlejší a efektivnější zpracování Vašich informací. Získáte:
  • konkurenční výhody implementací našeho IT řešení
  • zajistíme přístup k finančním zdrojům pro financování
  • zrealizujeme nasazení produktu, který poskytne prostor na zvýšení výnosů podniku snížením investičních a provozních nákladů
  • garantujeme moderní a rychlé technologie řešení pro zjednodušení manažerské práce
  • navrhneme odpovídající změny organizační struktury
 • Systémová Integrace

Role systémového integrátora, který má přehled o stavu všech součástí informačního systému, který koordinuje všechny rozvojové projekty a ve spolupráci s firemním vedením zákazníka definuje strategii a dlouhodobé cíle, je pro úspěšné fungování jak informačního systému, tak v důsledcích i samotné organizace zákazníka, naprosto klíčová. Systémový integrátor se stává hlavním koordinátorem aktivit zákazníka v oblasti informačních technologií a garantuje, že jeho informační systém je budován účelně, efektivně, spolehlivě a prostředky na něj využívané jsou odpovídající získávané kvalitě.

Kroky k dosažení cílů:
• Stanovení dlouhodobé strategické koncepce informačního systému v souladu s globální strategií zákazníka
• Rozpracování této dlouhodobé koncepce do konkrétních oblastí fungování informačního systému a informační podpory procesů zákazníka a definice jednotlivých projektů vedoucích k naplnění taktických a operativních cílů
• Spolupráce se zákazníkem na výběru subdodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci projektů
• Projektové řízení jak jednotlivých projektů, tak především koordinace těchto projektů mezi sebou, optimalizace využití zdrojů zákazníka (jak lidských, tak finančních), zajištění souladu všech aktivit s celkovou koncepcí informačního systému a s cíli zákazníka
• Vytváření projektové dokumentace k jednotlivým projektům a její udržování v aktuální podobě po celou dobu průběhu těchto projektů.

 • Archivace dat

Systémy běžně produkují většinou dva druhy dat, která jsou svým způsobem specifické a jejich archivace je jednoznačně vyžadována legislativou. Jedním z nich jsou tiskové výstupy systému – převážně obchodní dokumenty a druhým pak vlastní transakční data ukládaná v souborech a tabulkách databázového systému.

Fure, s.r.o. nabízí customizované řešení pro archivaci a management obou těchto skupin dat. Proces archivace se však vzhledem k jejich odlišnosti může lišit.

Tisková data resp. generované dokumenty (faktury, objednávky atp.) jsou běžně generována prostřednictvím tiskového systému nebo přímo tiskovým rozhraním. Protože proces generování takovýchto dat je často dávkový je i proces archivace tvořen na principu zpracování dávek. Prvním krokem procesu archivace dokumentů generovaných systémem je zachycení elektronické podoby dokumentů. Následuje zajištění atributů každého dokumentu v návaznosti na konkrétní objekt odpovídající danému dokumentu. V třetím kroku jsou pak dokumenty archivovány a současně jsou předány do vazby na konkrétní adresu archivovaných dokumentů. Elektronická podoba dokumentu pak leží bezpečně uložená v archivu a prostřednictvím služeb je také možné si jí zobrazit jako obrázek přímo v GUI interface.

Jak roste databáze transakčního systému vytvářením transakčních dat, zpomalují se odezvy systému a záloha databáze se stává celonočním procesem. Vzniká proto potřeba zajistit uložení historických dat z uzavřených účetních období. Řešením pro odlehčení systému od uzavřených dat je seskupení těchto dat do tzv. archivních objektů a export těchto objektů do archivu. V rámci naší metodiky je proto v koncepční fázi návrhu řešení provedena kompletní analýza potřeb zákazníka a řešení archivace je tak bezpečně provedeno v souladu s potřebami zákazníka.

S řešením archivace dokumentů a dat se vaše historická data přestanou být noční můrou a stanou se tak konečně konkurenční výhodou.

Vlastnosti řešení:
• Současný přístup k aktivním i archivovaným datům a dokumentům
• Dostupnost archivovaných dat přímo z prostředí GUI interface • Personalizace potřeb a strategie datové archivace
• Technologie řešení v souladu se standardy IT

 • Datové sklady

Datový sklad (anglicky Data Warehouse) je nezbytným technologickým základem mnoha možných řešení pro posílení konkurenceschopnosti a ziskovosti firem. Principem je přeměnit velké objemy vznikajících dat na „rodinné stříbro“ – tedy hodnotné informace a nové pohledy na data využitelné managementem pro chytrá rozhodnutí. Datový sklad nabízí moderním firmám nezbytnou komponentou informační infrastruktury pro měření efektivnosti vynakládaných provozních nakladů. Bez něj dnes prakticky není možné uspět v klíčových oblastech, jakými jsou Customer Relationship Management, Marketing Automation či Campaign Management. Jádrem je centrální databáze v níž se shromažďují a agregují veškeré relevantní informace. Datový sklad podporuje jak operativní procesy (jako je např. cílený marketing, odhalení podvodů, nebo změna adresy), ale i procesy strategické (např. určování hodnoty entity, jeho solventnosti, úvěrové riziko, riziko jeho odchodu ke konkurenci či pravděpodobnost jeho reakce na určitou nabídku). Pro Data Warehousing je charakteristické jeho úzké sepětí s obchodními problémy. Každá oblast podnikání vyžaduje mírně odlišný přístup a staví před nové problémy. Z mrtvých dat se přitom stávají cenné obchodní informace, které pomáhají podniku prosadit se mezi konkurencí

 • Hromadné zpracování dat

Hromadné zpracování dat má v naší firmě dlouholetou tradici. Jsme se podíleli na převodu kompletních ročníků novin do fulltextového systému, jednalo o cca miliony článků. Specializujeme se především na hromadné zpracování textových dat (txt, rtf, doc, html, xml), přičemž nám v tomto směru velmi pomáhá dobrá znalost programování ve Visual Basicu MS Wordu, ale pochopitelně také jiné programovací prostředí a platformy.

Stále populárnější formát PDF umíme zpracovat buď jako vstupní formát (extrakce textů, obrázků) nebo i jako výstupní formát – umíme do něj exportovat téměř jakýkoliv soubor nebo formát. Naší specializací je “OCR” neboli optické rozpoznávání znaků (z anglického Optical Character Recognition) je metoda, která pomocí scanneru umožňuje digitalizaci tištěných textů, s nimiž pak lze pracovat jako s normálním počítačovým textem. Počítačový program převádí obraz buď automaticky nebo se musí naučit rozpoznávat znaky. Převedený text je téměř vždy v závislosti na kvalitě předlohy třeba podrobit důkladné korektuře, protože OCR program nerozezná všechna písmena správně, kdy standardně zajistíme celé zpracování, počínaje skenováním, přes multijazykové rozpoznání textu, jazykovou kontrolu až po export do požadovaného výstupního formátu. Doporučujeme kombinovat hromadné zpracování s ruční kontrolou a dalšími úpravami (například ořez či barevné korekce). V grafických pracích jsme zpracovávali velké množství obrázků a fotek, ale i vektorové mapy, do kterých jsme automaticky vkládali přeložené texty. V rámci jedné rozsáhlé studie jsme vytvořili aplikace na řízení nahrávání a dabování, která byla následně doplněna o hromadné převody formátů, výměnu audiostop, konverze videa atd.

 • Konverze tištěných dokumentů do elektronického formátu

Poskytujeme službu vytvořeni bezpapírového archivu, kde budou elektronické originály seřazené a opatřené metadaty (údaje o tom, co obsahuje soubor, kdo jej vytvořil, klíčová slova apod.) a kde bude možné vyhledávat tak, že zadáte do nějakého formuláře, co vás zajímá a vyjede vám seznam odkazů na elektronické originály. Vaše administrativní procesy se tím radikálně urychli a zjednoduší. Nová právní úprava (novela zákona o archivnictví z června letošního roku) navíc umožňuje, aby podnik uskutečnil vlastními silami převod z papírových do elektronických dokumentů “se stejným právním účinkem”. A to nejen u těch dokumentů, jichž je původcem. Pochopitelně při dodržení určitých podmínek, které zahrnují mimo jiné elektronický podpis a časové razítko. Proti tomu ovšem stojí nutnost vzít každý papír, oskenovat jej (nejspíš do formátu JPG), převést do PDF se správným profilem, opatřit metadaty, zapečetit elektronickým podpisem a časovým razítkem. Což je tak náročné, že mnoho organizací raději plánuje zůstat u papírových archivů. U této časově náročné akce ovšem existuje také alternativa. V mnoha firmách je tomu tak, že v archivu máme papíry s razítkem inkoustovým podpisem a někde jinde existují wordové dokumenty, jejichž vytištěním tyto papíry vznikly. Pokud jsou texty pohromadě, je to ideální situace pro dávkový převod. Automat prostě převede wordovský dokument do PDF s patřičnými atributy.

 • Správa dokumentů, modelování workflow a spisový management

Správa zahrnuje:
• Transparentnost procesů v podnikovém systému
• Zvýšení produktivity práce
• Minimální náklady na školení uživatelů
• Zvýšení výnosu obchodu a generování zisku

Obchodní proces prochází mnoha IT moduly stejně jako i s cizíma systémy a společnost stojí před úkolem zajistit kompletní pochopení a podporu finančních procesů, jakož i jejich relevantní výstupy. Document Management umožňuje zajistit transparentnost obchodních procesů na všech úrovních a výrazně rozšiřuje funkcionality vlastního systému.

Vlastnosti Document Management Systému (DMS):
• Pohled na informace v souladu s hlavním business procesem
• Integrace informací z různých zdrojových systémů a i cizích systémů
• Rozšíření funkcionality o funkcionality běžné v Document Managementu
• Integrace do prostředí systému klientů
• Uživatelská přívětivost a logická ergonomie

Uživatel se rychle zorientuje v dokumentaci organizované například v pohledu dle zákazníka nebo typu dokumentu. Celé řešení je plně integrováno do standardního rozhraní GUI interface a minimalizuje náklady na instalace klientů nebo školení, a tím také celkové investice do řešení. Při nasazení rozšířené správy dokumentů dostane systém další rozměr a potenciál integrace.

Řešení disponuje všemi základními vlastnostmi klasického Document Management System, mezi které patří:
• tvorba, modifikace a ukládání dokument
• verzování dokumentů a sledování historie změn
• podpora vytváření vazeb mezi dokumenty a možnost zakládání hierarchických struktur
• klasifikace dokumentů dle kritérií, třídění a vyhledávání
• řízený přístup k dokumentům dle oprávnění
• rozšířená funkcionalita verzování (verze, revize, změnová řízení)
• možnost vytváření variant dokumentů (jazykové mutace)
• možnost vytváření šablon souborů
• řízení stavu dokumentů
• zakládání strukturovaných dokumentů (spisy smluv)
• vytváření vazeb na ostatní subsystémy a systémy

Mezi základní business řešení patří správa a schvalovací workflow faktur a dalších finančních dokumentů nebo například správa smluv, správa technické dokumentace. V prostředí systému lze však tak jako v běžném DMS vytvořit řešení pro jakýkoliv typ dokumentů.

Řešení Document Management System přináší do společnosti v první řadě nástroj pro správu nestrukturovaných informací a dat.

Základním principem DMS je umožnit efektivně spravovat jakékoliv dokumenty nebo informace (elektronické soubory, skenované dokumenty, zvukové záznamy, videa,…), vytvořit prostředí pro vedení veškerých doplňujících informací (např. vyhledávacích atributů nebo vazeb na další dokumenty) a poskytnout uživatelům funkce pro práci s dokumenty, mezi které patří:
• organizace dokumentů do přehledné struktury
• automatická tvorba a řízení verzí a revizí dokumentů
• podpora práce více uživatelů s jedním dokumentem
• efektivní vyhledávání dokumentů
• podpora vytváření standardizovaných dokumentů, přenos dat do dokumentu
• vytváření dynamických pohledů na dokumenty
• podpora elektronického schvalování a uvolňování dokumentů – workflow
• správa firemních šablon dokumentů
• evidence historie práce s dokumenty
• publikace dokumentů na intranet
• podpora převodu papírových dokumentů do elektronického tvaru (imaging)

Konfigurace Document Management System:
• jako samostatné univerzální řešení pro jakoukoli problematiku
• nebo ve formě speciálně zaměřeného řešení, které klade důraz na specifika dané oblasti. Mezi taková řešení patří mj. i Construction Management, který stojí na pomezí projektového managementu a DMS.
• s vlastní kapacitou archivu nebo se vzdáleným archivním úložiště atd.
• S dokumenty se pracuje napříč celou společností. A spektrum řešení je hodně široké. Mezi ty nejrozšířenější patří:
• faktury a finanční dokumenty (komplexní zpracování včetně schvalovacích workflow)
• smlouvy (Contract Management)
• projektová dokumentace a řízení projektů (projektově řízené organizace)
• interní procesy a dokumenty (žádanky, objednávky, marketingové materiály, zápisy, směrnice apod.)
• výrobní dokumentace (výkresy, výrobní postupy)
• a další

Řešení DMS je vysoce škálovatelné a modulární a umožňuje najít vhodné řešení pro jakýkoliv typ společnosti působící ve všech tržních segmentech.

 • Audit IT systémů

Jedním z prvků, které mohou přispět k pochopení komplexnosti a významu informačního a komunikačního systému, je provedení komplexního auditu celého informačního a komunikačního systému, všech jeho komponent, procesů a vazeb na okolní prostředí. Tento krok je významný především pro jasné vymezení stavu, ve kterém se informační systém a podnik jako takový nachází, a tím i pochopení reálných možností v oblasti jeho provozních parametrů a dalšího rozvoje. Protože problematika informačního a komunikačního systému je velmi široká, při provádění tohoto komplexního auditu je vhodné rozdělit ji na dílčí oblasti respektující jednotlivé technologické a funkční celky, přičemž je ovšem klíčové zachování řezů a pohledů na systém zajišťujících soudržnost zjištěných informací a složení celkového obrazu informačního systému na konci auditu.

Klíčovými pohledy na informační systém při realizaci auditu jsou:
• Technická infrastruktura informačního systému
• Funkčnost informačního systému a podpora primárních procesů podniku
• Technika řízení a soulad s kontextem řízení podniku
• V závěru auditu – při zpracovávání závěrečné auditní zprávy – jsou pak jednotlivé technologické celky i informace z manažerské roviny sestaveny zpět, aby vytvořily celkový obraz informačního systému, jeho provozních a rozvojových potřeb a možností.
• Komplexní pojetí auditu informačního systému především jako snahy o pochopení informačních potřeb podniku a technických možností jejich naplnění je základem pro další komunikaci pracovníků zajišťujících fungování informačního systému společnosti jak s vedením společnosti a uživateli, tak s dodavateli a partnery. Zároveň je audit příležitostí pro prověření technického stavu dílčích oblastí informačního systému a kvality systémové integrace v podniku.

Ze strany poskytovatele
• snažíme se o podrobné porozumění firemních cílů
• průběžné a korektní řízení vztahu
• dobře sestavená smlouva na principu vzájemné výhodnosti
• otevřená komunikace a řešení nesrovnalostí
• vysoká pozornost a důraz na lidské zdrojeComments are closed.

 Upravil: Sborez