Základní informace

FURE s.r.o. je inženýrská a poradenská společnost, která poskytuje konzultační služby pro soukromý i veřejný sektor. Hlavní a jednou z klíčových činností je poradenství v oblasti legislativní, evropských a českých dotačních titulu a programu. Dále se specializujeme na energetické audity, stavebně technické expertízy, analýzy odběru elektrické energie, poradenství v oblasti rozvojových strategií a dále manažerské, ekonomické a marketingové poradenství.

Naše společnost se usiluje přinášet svým klientům snadnou orientaci v možnostech financování jejich rozvojových aktivit, pomoct při jejich zajištění, definování strategie a nastavení vnitřních procesů s tím souvisejících. Klient je důsledně provázen celým procesem, využívá inovativních přístupů a přináší konkrétní a praktická řešení. Je mu umožněno využití našich zkušeností z minulosti a přístup k vědomostní bázi. Klientovy jsou odporučeny “nejlepší postupu” pro konkrétní řešení.

FURE s.r.o. byla založena v září 2003 a za dobu své existence realizovala již řadu úspěšných projektů pro podnikatele, obce, kraje i ministerstva. Zaměstnanci společnosti jsou členy Národního registru poradců agentury Czechinvest, European Evaluation Society, INFORM a dalších zájmových organizací.

IČ: 27089851
DIČ: CZ27089851

Společnost je zapsána u rejstříkového soudu v C 95484 vedená u rejstříkového soudu v Praze.Comments are closed.

 Upravil: Sborez